domů Mapa stránek

RSS Mapa stránek Domů
jazyk: cz | eng
Domů / Publikace / Zóna

Zóna

Jiří Sozanský

Zóna
Autor: Jiří Sozanský
Kategorie:Publikace, Výtvarné umění, Umění
Jazyk: česky
Počet stran: 192
Vazba: brožovaná
ISBN: 978-80-7437-108-0
EAN: 9788074371080
Datum vydání: 2013
Číslo vydání: 1. vydání
Doporučená MOC: 990 Kč
Rozměry: 29,5 × 28,5 cm
koupit v e-shopu
Anotace

Publikace ZÓNA připomíná nezávislé umělecké aktivity, které v letech 1981 – 82 realizoval Jiří Sozanský v pomalu mizejícím městě Most, které muselo ustoupit těžbě hnědého uhlí. Jeho likvidace byla největší kulturní a ekologickou katastrofou té doby.
Jiří Sozanský ve svých doprovodných textech podává svědectví o tom, za jakých podmínek a z jakých motivů projekt připravoval, které další umělce a přátele k projektu přizval a proč i po více než třiceti letech se k tématu zaniklého Mostu stále vrací.
Ve své době znamenal projekt v mizejícím Mostě významný umělecký počin, který počátkem 80.let naznačil možnosti, kterými se výtvarné umění může ubírat mimo oficiální výstavní síně, ven do prostředí, inspirující svou dramatičností. Výtvarné artefakty byly postupně, spolu s celým městem Most, srovnány se zemí a tak zůstávají jako memento ve fotodokumentaci, kresbách autorů a filmu a také ve vzpomínkách těch, kteří měli odvahu se na místo vypravit. Významnou část publikace, kromě obrazového materiálu, tvoří dopisy a básně Emila Juliše, se kterým se Jiří Sozanský setkal v roce 1981. Tyto texty, stejně jako texty dalších účastníků a pamětníků projektu v Mostě, dobře ilustrují atmosféru doby.
Z podnětu Jiřího Sozanského vznikla básnická sbírka Emila Juliše ZÓNA reagující přímo na výtvarný projekt, který ve vyprázdněném a pomalu odstřelovaném městě Jiří Sozanský s přáteli vytvářel.
Publikaci otevírá dopis Jiřího Sozanského ze srpna 1981, ve kterém svému profesorovi Jiřímu Kotalíkovi, řediteli Národní galerie, sděluje svoje zážitky a postřehy z devastovaného města Most i motivy, které ho vedou k podstupování rizik při realizaci environmentálních akcí přímo na místě.

Kromě textů Jiřího Sozanského a Emila Juliše jsou v publikaci texty historiků umění Jiřího T. Kotalíka, Ivana Neumanna, Jiřího Šetlíka a Aleny Potůčkové, fotografů, kteří akce dokumentovali Jiřího Putty a Ivana Dolejška, filmaře Michala Baumbrucka, jehož dokument Evakuace zaznamenal postupné mizení města i s uměleckými artefakty, spisovatelky Edy Kriseové, architektů Jiřího Borla, Petra Kováře a Davida Vávry, básníka Taša Andjelkovskiho a dalších pamětníků, kteří se akcí v Mostě účastnili, či se s nimi setkali jako diváci.

Závěr publikace pak uzavírá text Jiřího Sozanského, ve kterém se opět vrací k osobnosti prof. Kotalíka a jeho významu pro kulturní život v dobách normalizace.

Recenze

Výprava do zakázané zóny

Josef Chuchma, LIDOVÉ NOVINY, 2.11.2013
Když se počátkem osmdesátých let rozhodl výtvarník Jiří Sozanský (1946) intervenovat do staveb a ruin, které v původním Mostě ještě zbývaly (uz jich tehdy moc nebylo), navazoval tím na svůj předchozí výtvarný dialog s konkrétním prostředím, s Malou pevností v Terezíně. (...) Jeho mostecká kapitola mu dosud nedávala spát. Po třiceti letech se k ním vrátil jak v tvorbě, tak i knihou (...) Sozanský s Chlíbcem koncipovali knihu jako vícehlas, v němž jsou ukázkami připomenuti výtvarníci, jež se na environmentech podíleli, do svazku rovněž zařadili blok vzpomínek na mostecké dění, k nimž účastníky vyzvali. (...) Proto také sdělnost dokumentárních materiálů nevyprchává ani po třiceti letech od jejich vzniku.
 

Nad knižním mementem Zóna: Když je uhlí víc než člověk

Jakub Šofar, PRÁVO, 6.3.2014

(...) Díky fotodokumentaci, kresbám, filmu, osobním vzpomínkám a vzpomínkám přátel i dobovým článkům či mapám území průmyslových zón mohlo teď po mnoha letech vzniknout knižní memento Zóna (Kant 2013). Unikátní svědectví o naší civilizaci, zpráva o násilí, které pácháme sami na sobě. Za velkorysý formát knihy a za její zpracování je nutno zajisté poděkovat i nakladatelství Kant, za finanční podporu Ústeckému kraji. Jedna z posledních Sozanského mosteckých intervencí byla nazvána Panika: Domy jako by volaly o pomoc řadou oken, většinou vytlučených. Situace vyvolává pocit panického strachu a úzkosti. Střed jednoho z bloků, šest oken v posledním patře, je zaplněn reliéfy a asamblážemi z odlitků rukou či nohou a nalezených předmětů. Tohle je angažované umění, které těžko kdo může zrelativizovat. Jiná doba, jiní vládci, ale stále stejné chyby.