domů Mapa stránek

RSS Mapa stránek Domů
jazyk: cz | eng
Domů / Publikace / Ladislav Zívr

Ladislav Zívr

Ladislav Zívr
Autor: Jaromír Typlt
Kategorie:Publikace, Výtvarné umění, Umění, Dárkové publikace
Jazyk: česky a anglicky
Překlad: Stephan von Pohl
Počet stran: 408
Vazba: pevná vazba
ISBN: 978-80-7437-029-8
EAN: 9788074370298
Datum vydání: 2013
Číslo vydání: 1.
Doporučená MOC: 1990 Kč
Rozměry: 28 x 24 cm
koupit v e-shopu
Anotace

 Ladislav Zívr (1909–1980) je bezpochyby jedním z nejdůležitějších představitelů českého moderního umění. Jako sochař se snažil využít všech podnětů, se kterými přišla evropská avantgarda – od kubismu přes surrealismus, civilismus až po imaginativní abstrakci 60. let –, a zároveň nezapomenout na nadčasové hodnoty, jaké oceňoval například u starověkých egyptských plastik nebo u pravěkých památek. 
 Zívrovo dílo se vyvíjelo paralelně s tvorbou takových sochařských osobností, jako byl Jacques Lipchitz, Henri Laurens, Hans Arp nebo Henri Moore, ale při tom muselo být těžce vyvzdorováno na nepříznivých politických podmínkách. Největším dosaženým úspěchem byla pro umělce účast na Bienále v Benátkách v roce 1962, ale dohodnuté zařazení plastik do sbírek Guggenheimova muzea v New Yorku mu už komunistický režim překazil. 
 Pro Zívra byla mimo jiné charakteristická soustředěná práce s materiálem, jímž byla v jeho případě nejčastěji pálená hlína. Sochařsky tak zhodnocoval rodinnou tradici hrnčířského řemesla. Směřoval k jednoduchosti a plnosti tvarů, a ke zvýraznění jejich účinku využíval i barvy, jako to před ním dělal například významný český sochař Otto Gutfreund. Všechny tyto kvality vynikají v knize o Ladislavu Zívrovi díky neobyčejně výstižným fotografiím, jejichž autorem je Ondřej Polák. Na archivních snímcích jsou ale zmapovány i četné nedochované práce. Autor knihy, Jaromír Typlt, sleduje proměny sochařovy tvorby v průběhu více než pěti desetiletí a jednotlivé kapitoly oživuje množstvím citací z povětšinou dosud nezveřejněných umělcových deníků. Důležitou součástí je také komentovaný soupis Zívrova sochařského díla.

Předmluva Jaromír Zemina, grafická úprava Ota Karlas, foto Ondřej Polák

Recenze

Ladislav Zívr

Petr Wittlich, UMĚNÍ, 28.9.2014

(...) Monumentální monografie obsahující vynikající barevné fotografie Ondřeje Poláka a zaštítěná zasvěceným úvodem Jaromíra Zeminy je vytvořena textem Jaromíra Typlta, podrobně sledujícím ve dvanácti kapitolách elastický proces zrání Zívrova sochařského názoru. Typlt připojil s Kateřinou Lokvencovou ilustrovaný soupis sochařského díla Ladislava Zívra obsahující 613 položek a také díky tomu se z monografie stala základní příručka mající trvalou hodnotu. Jádrem knihy je přitom výklad toho, jak se mladý romantik mohl stát významným umělcem. Zívr netvořil jenom sochy, ale vášnivě prožíval celou uměleckou situaci ve vztahu ke světu. (...) Posuzujeme-li přitom celkový obrys Zívrova sochařského výkonu, vidíme, že reagoval na světové sochaře, na Lipchitze, Laurense, Moora a Arpa, ale že dokázal tuto znalost využít pro vlastní tvorbu, pro její ucelenou jedinečnost. Právě v tom je asi Zívrův vklad do českého sochařství nejcennější.

Ústa plná hlíny

Jan H. Vitvar, RESPEKT, 26.5.2014

Je nadstandardně rozměrná a výjimečně obrazově vybavená. Při prohlížení monografie sochaře Ladislava Zívra (1909-1980) by však neměl být především přehlédnut její autor - básník Jaromír Typlt. S interpretací života a díla Ladislava Zívra to totiž není jednoduché. V jeho tvorbě totiž můžeme nalézt svorník mezi avantgardou počátku minulého století a současnou uměleckou produkcí, který u nás nemá obdoby. Když se díváme na jeho sochy, jako bychom si listovali historií našeho moderního umění (...) A právě v tom je ta potíž: ze všeho si ukrojil kousek, ale jakémukoliv zařazení se vzpírá. Platí to nejen pro jeho umělecé, ale také občanské postoje.

Jaromír Typlt: Ladislav Zívr

Vojtěch Varyš, REFLEX, 24.4.2014
(...) Sochař Ladislav Zívr (1909-1980), člen Skupiny 42, patří k neprávem opomíjeným umělcům. V Nové Pace, kde se vždy děly věci roztodivné a odkud Zívr pocházel, se mnohem později narodil také básník, esejista a kurátor Jaromír Typlt, který nyní o Zívrovi publikoval monografii. První svého druhu: jedna sice již byla připravována za umělcova života v 60.letech, nicméně věčné průtahy ji nakonec odsoudily do zapomnění. Zívr byl vedle výtvarného díla také autorem pozoruhodných deníků a osobně laděných zápisků, jejichž dva svazky vyšly před několika lety a jde o mimořádně pozoruhodné čtení. Typlt upozorňuje, že v rukopisech zůstává dalších třicet textů. Typlt se soustředí hlavně na jeho výtvarnou tvorbu, jeho ambaláže, originální metodu tzv. muláže a samozřejmě sochy.

Běženec nocí

Josef Moucha, LITERÁRNÍ NOVINY, 19.12.2013
Na konci listopadu vyšla obsáhlá monografie o jediném sochaři legendární Skupiny 42 – Ladislavu Zívrovi. Jejím autorem je básník Jaromír Typlt. Jedinečný soubor barevných snímků sochařových plastik oživuje řada citací ze Zívrových deníků. S těmi se čtenář nesetkává poprvé – Zívrovy Deníky z let 1943–1944 vyšly vloni a ty z let 1925–1932 před dvěma lety. Jsou nejen vhledem do autorova života a tvorby, ale i zajímavým svědkem své doby. (...) Monografie úročí Typltův inovativní způsob výkladu v trvalou výzvu. Nejzajímavější stránkou Zívrova příběhu je totiž vynalézání metod kondenzace a umocněného vyzařování energie neboli obnova magických rysů umění.