domů Mapa stránek

RSS Mapa stránek Domů
jazyk: cz | eng
Domů / Publikace / Bukovacova panna

Bukovacova panna

Bukovac's Virgin

Bukovacova panna
Autor: Tomáš Císařovský, Martin Dostál, Jiří Přibáň, Petr Hruška, Miroslav Petříček, Michal Stehlík
Kategorie:Publikace, Výtvarné umění, Výstavní katalogy, Umění
Jazyk: česky a anglicky
Překlad: Stephan von Pohl
Počet stran: 88
Vazba: pevná
ISBN: 978-80-7437-393-0
EAN: 9788074373930
Datum vydání: 2022
Číslo vydání: 1.
Doporučená MOC: 550 Kč
Rozměry: 23 × 21 cm
koupit v e-shopu
Anotace

Figurína malířské panny naslouchající Allenu Ginsbergovi, hrající si s bratry Čapky, jako postava obrazu Františka Kupky, společnice Vítězslava Nezvala či Jiřího Koláře, ale také jako Salome nesoucí hlavu svého tvůrce – samotného malíře. Tomáš Císařovský získal pro svůj nejnovější cyklus zdatnou múzu. Navíc věčnou, je totiž nesmrtelná, protože nikdy nebyla ani živá. Císařovský ji objevil ve svém bývalém ateliéru v pražských Dejvicích, který před ním na počátku minulého století užíval malíř a profesor na pražské Akademii výtvarných umění Vlaho Bukovac. A právě této téměř stopadesátileté bezejmenné panně daroval Císařovský vlastní život a nechal ji důvěrně vstoupit do svých děl. V žádném jiném cyklu obrazů Tomáš Císařovský nespojil svůj trvalý zájem o dějinné události a postavy s důsledným ohledáváním všeho lidského i nelidského v nitru člověka i umělce samotného.

A painter’s mannequin listening to Allen Ginsberg or playing with the Čapek brothers, depicted as a figure in a painting by František Kupka, a companion to Vítězslav Nezval or Jiří Kolář, but also as Salome holding the head of her creator – the painter himself. Tomáš Císařovský has acquired a capable muse for his latest series, an eternal and immortal one, in fact, for she was never alive in the first place. Císařovský discovered her in his former studio in Prague’s Dejvice district, which at the beginning of the last century was used by Vlaho Bukovac, a painter and professor at the Academy of Fine Arts. Císařovský has given this almost 1500-year-old nameless mannequin its own life, letting it enter intimately into his works. In no other cycle of paintings has he combined his enduring interest in historical events and figures with a thorough examination of all that is human and inhuman within man and himself.